Norway Grants


W 2015 roku nasza firma otrzymała wsparcie z funduszu norweskiego. Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie.

 

Projekt pt: „Opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska w Rymatex Sp. z o.o.” korzysta z dofinansowania w kwocie 1 100 000 EUR pochodzącego z funduszy norweskich.
Wsparcie udzielone przez Norwegię  poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii” w Polsce. Celem projektu jest wprowadzenie nowej, zielonej technologii – redukcja lotnych związków organicznych (LZO) w procesie produkcji krążków szklanych. 
 

 
          
Konferencja Prasowa 11.09.2015 Konferencja prasowa 2 Rozbudowa Hali Konferencja prasowa 3