Norway Grants


 I 2015 fikk vår bedrift støtte fra et norsk fond.

Den norske finansieringsordningen, samt EØS-finansieringsordningen (det vil si norske fond og EØS-fond) utgjør en utenlandsk støtte som ikke skal betales tilbake og som innvilges av Norge, Island og Liechtenstein til nye medlemmer i EU.

Ordningens innsatsområder er først og fremst miljøvern (herunder fornybar energi), kulturarv, helse, forskning og stipend.