Glassfibernett.


 Enkelte typer nett fremstilles i følgende vanlige utførelser:
  • rent

  • med limt vliselin (velo) vekt 20, 30 eller 40g/m2

  • med limt svart papir, vekt 35g/m2

Impregnerte nett og skiver av glassfiber inneholder, vektmessig, fra 25 til 40% impregnering og fra 8 til 15 % flyktige stoffer.

Vanlige nett har gulfarge, det er også mulig å produsere svarte nett.

Andre endringer i enkelte produktgrupper er mulige etter avtale om tekniske løsninger.