Projekt Dofinansowany z Funduszy Europejskich


RYMATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.


"Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych”

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy RYMATEX w zakresie innowacji na ponad krajowym rynku poprzez wdrożenie technologii produkcji płyt płasko-formowanych z kawałkowych surowców poprodukcyjnych powstających w toku produkcji prowadzonej w zakładach Rymatex Sp. z o.o.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 534 800 PLN