PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH


RYMATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.