PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALENGO


RYMATEX SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie w inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, dotyczące trzech innowacji produktowych: wzmocnień szklanych do produkcji laminatów, wzmocnień szklanych do materiałów ściernych oraz wzmocnień płyt kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które będą opracowywane w wybudowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 727 435, 93 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 818 261,43 zł