Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych"


 
 
 
 

Zakończono realizacje projektu w ramach

 

Programu

 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 


2014 – 2020 Poddziałanie: 3.2.1 „Badania na

 

rynek”

 

"Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych"
Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy RYMATEX w zakresie innowacji na ponad krajowym rynku poprzez wdrożenie technologii produkcji płyt płasko-formowanych z kawałkowych surowców poprodukcyjnych powstających w toku produkcji prowadzonej w zakładach RYMATEX Sp. z o.o.