PŁYTA PŁASKO-FORMOWANA


 W związku ze zrealizowaniem projektu pn."Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych" w ramach Pogramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie: 3.2.1 "Badania na rynek", RYMATEX Sp. z o.o., wprowadza na rynek:
 
INNOWACYJNY PRODUKT W POSTACI PŁYTY PŁASKO-FORMOWANEJ