Płyty syntetyczne z odpadów poprodukcyjnych


 
 
 W związku ze zrealizowaniem projektu pn."Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych" w ramach Pogramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie: 3.2.1 "Badania na rynek", RYMATEX Sp. z o.o., wprowadza na rynek: 
 
 
 
PŁYTA PŁASKO-FORMOWANA


 
 
Właściwości płyty:
  1.  Wytrzymałość dwuosiowa >20 MPa (dla gęstości >1200 kg/m3)
  2.  Pęcznienie na grubości po 24 godzinach moczenia < 10% (dla gęstości >1200 kg/m3)
  3.  Nasiąkliwość po 24 godzinach <12,00% (dla gęstości >1200 kg/m3)
  4.  Moduł sprężystości > 2500 MPa (dla gęstości >1200 kg/m3)
Rodzaje:
Płyta może być produkowana w szerokim zakresie gęstości od około 600 kg/m3 do około 1250 kg/m3. Przy maksymalnym wymiarze 1250x2500 mm Z maksymalną grubością 21 mm dla gęstości 1200 kg/ m3. Minimalny zakres grubości płyty to 5 mm,
 
Wymiary:
  1.  Długość / szerokość: 2500 mm x 1250 mm
  2.  Grubość 5-21 mm
  3. Zakres gęstość płyty 600 – 1250 kg/m3