AKTUALNOŚCI

Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

RYMATEX SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie w inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, dotyczące trzech innowacji produktowych: wzmocnień szklanych do produkcji laminatów, wzmocnień szklanych do materiałów ściernych oraz wzmocnień płyt kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które będą opracowywane w wybudowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 727 435, 93 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 818 261,43 zł

 

Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego

Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego

Wdrożenie przez Rymatex Sp. z o. o. nowej technologii produkcji tkanin warstwowych z włókien szklanych pochodzących z recyklingu

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wzmocnień szklanych z materiałów recyklowanych z innych procesów produkcyjnych realizowanych przez firmę poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej, jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej. W ramach realizowanego projektu przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć w życie innowacyjną, niespotykaną na skalę kraju, technologię i wytworzyć dzięki jej zastosowaniu nowe produkty o unikalnych właściwościach Efekt projektu: spopularyzowanie nowego […]

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2021

Firma Rymatex laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2021.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2021

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zakończono realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie: 3.2.1 „Badania na rynek”.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Utworzenie przez RYMATEX SP. Z O.O. Centrum Badawczo-Rozwojowego

Dotacje na kapitał obrotowy

PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dotacje na kapitał obrotowy

Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych

PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów poprodukcyjnych

PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA 2016

Bardzo miło nam poinformować, że 21.11.2016 nasza firma kolejny raz otrzymała „Podkarpacką Nagrodę Przedsiębiorczości za rok 2016”.

PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA 2016

KOMPOZYT-EXPO® 2019

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na 10 Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® w Krakowie.

KOMPOZYT-EXPO® 2019

GAZELE BIZNESU 2016

Firma Rymatex została doceniona przez kapitułę rankingu „Gazele Biznesu 2016”.

GAZELE BIZNESU 2016